Krakowskie Biuro Festiwalowe
Dofinansowania / Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki
 
Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki
Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki
Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nazwa programu:
Rozwój sektorów kreatywnych 
Nazwa projektu: Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki 
Nazwa beneficjenta: Krakowskie Biuro Festiwalowe
 
Opis projektu: Projekt „Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki” dotyczył badania wyróżniającego się lokalnego sektora kreatywnego, jakim w Krakowie jest sektor literacki. Badaniem objęto przedstawicieli krakowskich branż kreatywnych: działalności wydawniczej, dziedzictwa narodowego bibliotek i archiwów oraz artystycznej działalności literackiej. Działania projektowe obejmowały także instytucje publiczne oraz sektora biznesu. 
 
Zgodnie z przyjętymi w metodologii badań jakościowych zasadami, dobór próby miał charakter celowy, a głównym kryterium doboru rozmówców do badania była pozycja poszczególnych aktorów w strukturze lokalnego pola literackiego. Wywiady przeprowadzono z instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi reprezentantami krakowskiego środowiska literackiego.
 
Uwzględniono przy tym 11 zasadniczych kategorii przedstawicieli środowiska literackiego:
a. pisarze;
b. blogerzy literaccy;
c. wydawcy i pracownicy wydawnictw (redaktorzy, korektorzy);
d. tłumacze;
e. drukarze;
f. bibliotekarze;
g. antykwariusze;
h. krytycy literaccy;
i. organizatorzy festiwali literackich i pozostałych wydarzeń literackich;
j. pracownicy fundacji i stowarzyszeń literackich;
k. właściciele i pracownicy kawiarni literackich. 
 
Przeprowadzenie badań krakowskiego sektora książki pozwoliło na zrealizowanie celu głównego projektu, jakim była wieloaspektowa analiza głównych elementów składowych oraz funkcjonowania krakowskiego pola literackiego.
 
Realizując projekt „Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki”, osiągnięto następujące cele:
zbudowano podstawy wiedzy o sektorze kreatywnym w mieście, jakim jest sektor literatury;
przeprowadzono wewnętrzny monitoring rozwoju i kondycji sektora kreatywnego;
opracowano innowacyjne na skalę Krakowa i Polski badania;
przeanalizowano szanse i perspektywy rozwoju krakowskiego pola literackiego;
umożliwiono praktyczne wykorzystanie wyników badań dzięki sformułowanym rekomendacjom;
dano podstawy do opracowywania narzędzi umożliwiających stabilne funkcjonowanie krakowskiego pola literackiego i służących jego rozwojowi.
 
W efekcie projektu został opracowany raport opisujący funkcjonowanie poszczególnych obszarów badanego krakowskiego pola literackiego, a także publikacja podsumowująca badania i obrazująca ich wyniki w postaci infografik.
 
Planowane rezultaty działań to:
budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych;
monitorowanie rozwoju sektorów kreatywnych;
opracowanie innowacyjnych na skalę Krakowa i Polski badań;
analiza szans i perspektyw rozwoju krakowskiego pola literackiego; 
praktyczne wykorzystanie wyników badań dzięki sformułowanym rekomendacjom; 
opracowanie narzędzi umożliwiających stabilne funkcjonowanie krakowskiego pola literackiego oraz służących jego rozwojowi.

Kwota dofinansowania: 29 050,00 zł

 CZYTAJ  pełną wersję raportu
 CZYTAJ  podsumowanie raportu
youTube Twitter Blip
Flickr Facebook
 
 
 
Literatura w mieście. Badania krakowskiego sektora książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Własności Intelektualnej i Mediów   Nazwa...
wiecej
 
Festiwal Miłosza 2017

Swedish Arts Council Nazwa programu : Swedish Literary Projects Abroad Nazwa Projektu : Linn Hansén...
wiecej
 
Orpheo&Majun

Kreatywna Europa Nazwa programu: CULTURE, Action: Cooperation Projects Category 2 - Larger scale cooperation projects...
wiecej
 
10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nazwa programu: 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych
wiecej
 
Misteria Paschalia 2017

Instytut Francuski we Francji DAF / DECA / Arts de la scène - Institut francais Nazwa Projektu : Festiwal...
wiecej
 
Autoremo
Bukovina Resort
Magiczny Kraków
Suempol
Freshmail
Nastaw się na kulturę
 

Obserwuj nas na:

facebook instagram twitter youTube Linkedin