Krakowskie Biuro Festiwalowe
 
01 - 07 - 2019
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Krakowskie Biuro Festiwalowe uprzejmie informuje, iż w postępowaniach na wynajem powierzchni przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego 
w Krakowie, nr postepowania DP-011-4/2019 wpłynęła dwie oferty złożone przez:
 
1. Katarzynę Ozóg "Firma Handlowa Becia" - oferta nr 1
2. Dominika Brussman "Daily Fresh Ideas" - oferta nr 2
 
Złożona oferty spełniają kryteria formalne postepowania przetargowego. 
 
Komisja przetargowa przyznała następujące oceny złożonym ofertom.
 
1. Oferta nr 1-2 punkty
2. Oferta nr 2-5 punktów
 
Oferent Dominka Brussman "Daily Fresh Ideas" została zaproszona do zawarcia umowy najmu z Krakowskim Biurem Festiwalowym.
youTube Twitter Blip
Flickr Facebook
 
 
 

30 - 12 - 2019
Przetarg na wynajem boksu w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11

wiecej
 

20 - 12 - 2019
Przetarg na wynajem boksu w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 w Krakowie

wiecej
 

10 - 10 - 2019
Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na: wyłonienie operatora usług cateringowych w Centrum Kongresowym ICE Kraków

Działając w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego niniejszym informuję, że na podstawie pkt VI ppkt 6 Regulaminu...
wiecej
 

10 - 07 - 2019
Przetarg pisemny nr DP-011-15/2019 na: Wynajem boksu w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 w Krakowie

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg na wynajem boksu w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 w...
wiecej
 

08 - 07 - 2019
Przetarg pisemny nr DP-011-14/2019 na: Wynajem powierzchni w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 w Krakowie

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg na wynajem powierzchni w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie przy...
wiecej
 
Autoremo
Bukovina Resort
Magiczny Kraków
Suempol
Freshmail
Nastaw się na kulturę
 

Obserwuj nas na:

facebook instagram twitter youTube Linkedin